REFURB

Vores eget miljøansvar

Vores produkt er ikke nok – vi vil mere

For at efterlade en verden i bedre stand må vi alle bidrage. Vi er overbeviste om, at den største forskel sker, når det gode valg både er god forretning og godt for miljøet. Vi er ikke filantroper. Bidraget skal være motiverende og give mening. Som virksomhed og arbejdsplads bærer vi et ansvar. Vores produkt er ikke nok – vi vil mere. Vi inspireres løbende til at tage nye skridt i retning af en grønnere verden.

Her er nogle af de indsatser vi allerede har iværksat

Vi køber pap og emballeringsmaterialer hos blandt andet Lund & Christensen A/S, som forhandler brugt emballage. Det betyder, at der skal produceres mindre pap, hvilket helt naturligt minimerer belastningen af miljøet. Vi forsøger desuden, i videst muligt omfang, at genanvende så meget som muligt af det emballage vi modtager varer i. Resten bliver presset og afleveret med henblik på genbrug.

Vi har valgt at gøre vores hjemmeside CO2-neutral for at minimere miljøbelastningen yderligere. Det gør vi ved at opkøbe CO2-kvoter svarende til den energi, vores servere bruger på at holde os online. Læs mere om det her.

Refurbs bygning er en energiklasse A+ bygning fra 2011, der lever op til de forventninger, der er til miljørigtigt byggeri. Vi har valgt at optimere på vores energiforbrug ved at indføre LED-belysning i hele bygningen. Den energi, vi benytter, købes ind som ”grøn energi”. Det vil sige energi fra vedvarende energikilder som vind og sol. Vores energi leveres af Eniig.

Vi sorterer så vidt muligt affald i fraktioner, så det kan genanvendes bedst muligt. Vi forsøger at modarbejde madspild ved at medarbejdere kan tage rester med hjem. Det sidste grønt bliver samlet ind og brugt som hønsefoder hos en af de ansatte.

Vores rengøringsmidler er miljørigtige både i rengøring af produkter og bygningsfaciliteter. Vi håber at kunne certificere dette i den nærmeste fremtid.

Vi har som en del af vores samfundsansvar fået installeret et bistade foran bygningen i Hornslet. Bier bidrager positivt til miljøet og er en grundsten i vores økosystem. Over 1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning, men bestanden er stærkt faldende og har været det i flere år. Bierne er opsat i samarbejde med virksomheden BISTAD, der er en socialøkonomisk virksomhed. BISTAD giver særligt udsatte borgere mulighed for at få et arbejde ved at BISTAD tilbyder udsatte borgere et meningsfuldt arbejde med fundament i fællesskab om produktion af honning. Læs om det her.

Vores eget IT-udstyr er selvfølgelig genbrugt. Vi har som professionel virksomhed store krav til vores IT-setup og dette behov udfyldes nemt med vores eget genbrugte udstyr. Fra labelprinter til server. Vores møbler køber vi primært som genbrugt - oftest hos 3Rkontor i Århus.

Refurb arbejder kontinuerligt og fokuseret på at blive en (endnu) grønnere forretning - har du ideer eller forslag til, hvordan vi kan forbedre os, er du meget velkommen til at sende dem til os på mail info@refurb.dk.