Helt fra begyndelsen, har tanker om at genbruge ressourcer til fordel for miljøet og økonomien formet Refurb. Faktisk har vi haft fokus på cirkulær økonomi før begrebet vandt udbredelse. For i den cirkulære økonomi ligger et mål om at recirkulere og bevare kvaliteten af eksisterende produkter i et uendeligt loop, og det er det, Refurb forsøger at gøre hver eneste dag.

Hvordan vi arbejder med cirkulær økonomi?

Hvordan kan forbruget af elektronik ændres, så spildet af ressourcer mindskes, produkterne bruges i længere tid og miljøet dermed belastes mindst muligt – uden at gå på kompromis med kvalitet, ødelægge innovationsevnen og fastholde adgangen til produkter? Svaret er genbrug!

Genbrug er en central del af cirkulær økonomi. For når vi genbruger, så skal vi ikke producere nyt. Vi skal altså ikke udvinde dyre materialer og metaller, bruge energi på at producere eller transportere enheder over lange afstande. Vi bruger det der allerede er lavet.

Det vi ikke kan genbruge hos Refurb, det skiller vi ad og bruger de stumper der kan bruges igen. Resten fordeler vi efter materialetype og sender til genanvendelse, hvor de omdannes til nye materialer der kan bruges til ny produktion. Måske endda en computer vi kan købe brugt på et senere tidspunkt?

Vi må dog ikke tænke genbrug som et alternativ til skraldespanden, men som det bedre alternativ til at producere og købe nyt.

Genbrug skal sammenlignes med produktion, hvis vi virkelig vil tage jordens ressourceknaphed alvorligt. Hvis et brugt produkt først når helt ned i kæden, hvor det behandles som affald, og genanvendelse træder i kraft, kan vi ganske vist udvinde materialerne og lade dem indgå i ny produktion, men der skal stadig sættes enorme mængder ressourcer til.

Genbrug gør en forskel, hvor én bruger ikke længere skal bruge et funktionelt produkt, men en anden kan.


Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler i virkeligheden mere om ressourcer end miljø. Derfor en økonomi. Det er altså ikke et projekt, der skal støttes, men en markedsmodel, der skal udnyttes. At hele grundidéen i økonomien samtidig skaber massive miljøforbedringer gør bare beslutningen endnu lettere.
For cirkulær økonomi handler om at ressourcerne udnyttes bedre ved at designe, producere, sælge og forbruge, så materialer kan sælges som en service, deles, genbruges eller genanvendes og indgå i nye produkter.

Video: Tankerne bag cirkuær økonomi

Den klassiske lineære tankegang betyder et enormt ressourcetab. Vi udvinder dyrebare materialer, fremstiller fine varer, forbruger dem og smider det hele ud igen. Ved at tænke cirkulært begrænser vi dette tab af ressourcer. Vi har fortsat adgang til værdifulde ressourcer i fremtiden. Vi har ofte en produktionsbesparelse. Vi fremmer holdbare kvalitetsprodukter. Vi sikrer fortsat forbrug, men med færre negative konsekvenser for miljøet. Vi får måske endda helt nye muligheder og bedre adgang til varer.

Cirkulær økonomi er altså ikke bare et andet ord for genbrug. Det er en alternativ måde at tænke værdi på – måske endda et bedre alternativ?

Vidste du det her om Cirkulær Økonomi og genbrug?
  • Forventes at kunne skabe mere end 13.000 jobs i Danmark
  • Øge dansk eksport med op til 6 %
  • Øge Dansk BNP med 45 milliarder kr.
  • Kan halvere det danske ressourceforbrug
Fakta om cirkulær økonomi og genbrug