Webshop
Refurbishment
om_refurb
Help Center
Vælg sprog
Hero_Refurbishment_Cirkulaer_Oekonomi_2560x1150
Refurbishment

Cirkulær Økonomi

Cirkulær Økonomi

Vores forbrug af elektronik vokser.

En af de største udfordringer i vores del af verden er vores overforbrug. Vi køber nyt, vi opgraderer, vi tilføjer, vi udvider – og vi smider ud. En hastigt voksende ’brug-og-smid-væk’-kultur hersker, særligt når det kommer til vores elektronik. Det medfører, at vores fuldt fungerende og ofte helt fine produkter ender, alt for ofte og alt for hurtigt, med destruktion.

Cirkulær Økonomi

Produktion, forbrug, smid ud...

Vores klassiske lineære tankegang – produktion, forbrug, smid ud – og den eksponentielle vækst af e-waste (elektronisk affald) har skabt et behov for bedre og mere miljøvenlige alternativer.

Vi kan ikke eliminere forbrug. Det handler om at forbruge bedre og minimere mængden af affald. Det er egentlig meget simpelt: Vi skal bruge det, der allerede er.

De materialer, der benyttes til at producere en vare (f.eks. en computer), er en knap ressource og derfor noget vi skal udnytte så meget som muligt, uden at det går tabt. Prisen er for høj til, at det ender som affald. Over 90% af alt elektronik kan genbruges inden det bliver til affald.

Den_Cirkulaere_Oekonomi
Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi er ikke én løsning.

Cirkulær økonomi er ikke én løsning. Cirkulær økonomi er derimod en række løsningsmodeller på den udfordring.

En cirkulær økonomi opfordrer, og stiller strenge innovative krav, til producenter, forbrugere og vores fælles infrastruktur om at holde vores IT-produkter (og andre produkter) i cirkulation længere – og dermed optimere anvendelsen af de begrænsede ressourcemængder. Det indebærer reparation, genbrug eller genanvendelse af produkter for at forlænge deres livscyklus, i stedet for at smide dem på lossepladsen. Enten i dets oprindelige form, eller som dyrebare ressourcer i nyproduktion. Dagens varer er kort sagt morgendagens ressourcer.

Cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcerne bedre ved at designe, producere, sælge og forbruge anderledes.

Kvaliteten_bevares-1-1
Cirkulær Økonomi

Kvaliteten bevares.

Refurb® genbruger og bevarer kvaliteten af eksisterende produkter. Målet er at lukke kredsløbene mest muligt – og helst i et uendeligt loop.

Et Refurb®-produkt er ikke blot et ”brugt” produkt. Det bliver istandsat til at være et bedre alternativ til nyt.

Det gør det muligt at gøre noget bedre for planeten og samtidig have al den teknologi, du har brug for. Ved at købe et genbrugt Refurb®-produkt bidrager du nemlig direkte til en CO2-besparelse, da der ikke skal produceres nyt.

Cirkulær Økonomi

Fordelene er mange.

Der er flere gevinster ved at vi bruger noget, der allerede er produceret. Klodens ressourceknaphed skal tages alvorligt. Vi er nødt til at ændre vores forbrug af elektronik. Gevinsterne ved at bruge noget, der allerede er produceret, er ikke til at overse.

Antal millioner ton e-waste generet globalt
2014
44
2019
54
2030 (estimeret)
75