Refurb har i mere end et årti været en cirkulær økonomisk virksomhed med det overordnede formål at skabe en bæredygtig forretning baseret på genbrug. Vi er overbeviste om, at den største forskel sker, når det gode valg både er god forretning og godt for miljøet. Vi er ikke filantroper. Som virksomhed og arbejdsplads bærer vi et ansvar. Vores produkt er ikke nok – vi vil mere. Vi inspireres løbende til at tage nye skridt i retning af en grønnere verden.

Vores indsatser i korte træk

Her kan du se hvordan vi arbejder med at blive en grønnere forretning. Nedenfor kan du læse mere uddybende om de enkelte områder.

 • Vi genbruger mere end 50.000 databærende enheder årligt
 • Al indgående pap sorteres og sendes til genbrug, hvis vi ikke kan bruge det igen selv.
 • Vi bruger genbrugspap og genbruger allerede produceret emballage hvor vi kan
 • Møbler til kontorerne som skriveborde, kontorstole, mødeborde og stole, kantine med mere er genbrug købt hos 3R kontor / Holmris B8
 • Inventar og maskiner til produktion som lagertårne, rullevogne, trucks, arbejdsborde, whiteboard, med mere er genbrug
 • Vores eget IT som arbejdscomputere, monitorer, servere og infoskærme er genbrug
 • Det IT vi ikke kan genbruge adskiller og genanvender vi i samarbejde med Stena Recycling
 • Bygningen er en energiklasse A+ bygning opvarmet med strålevarme i produktionsområderne og lever op til kravene om miljørigtigt byggeri
 • Al belysning er strømsparende LED
 • Al vores strøm er grøn og Co2 neutral leveret af Norlys
 • Alle rengøringsmidler til både produktion og bygning er miljørigtige
 • CO2 neutralt website
 • Bier og et areal med ”vild med vilje” i samarbejde med Bistad
 • Vi benytter luftskifteanlæg i airconditioningen, der gør at vi genbruger varme fra kontorer og produktion.
 • Vi slukker for fjernvarmen i perioden april-oktober
 • Vi arbejder med madspild og sortering af restaffald, men har ikke den endelige løsning endnu
 • Så vidt muligt købes der lokalt og økologisk til vores kantineordning

Genbrug fra yderst til inderst

Mindre forbrug og mere genbrug af det der allerede er produceret. Det er de handlinger, der har den største effekt for grøn omstilling. Fremfor at se på energiforbrug under brug, så skal vi alle lære at prisen for at grave værdifulde metaller ud af jorden og bruge energi til at producere det, og efterfølgende transportere det tværs over kloden, er en langt større miljøbelastning end det at bruge eksempelvis en computer i hverdagen.

Vi køber vores pap og emballeringsmaterialer hos blandt andet Lund & Christensen A/S, som forhandler brugt emballage. Det betyder, at der skal produceres mindre pap, hvilket helt naturligt minimerer belastningen af miljøet. Vi forsøger desuden, i videst muligt omfang, at købe pap af genbrugsmaterialer og genbruge så meget som muligt, af den emballage vi modtager varer i. Det pap vi ikke selv kan bruge bliver presset og afleveret med henblik på genbrug.

Alle møbler i kontorlokaler, kantine og møderum er genbrug og købt hos 3R Kontor / Holmris B8. Det gælder arbejdsborde, kontorstole, mødeborde og stole, alle kantinemøbler, whiteboards, bordlamper og reception.

Vores egne arbejdscomputere er selvsagt genbrug købt hos os selv. Men det gælder også det øvrige IT som servere, monitorer, infoskærme, mobiltelefoner, bordtelefoner, headset, printere og hele vores interne netværk.

Inventar og maskiner til produktion er ligeledes genbrug. Det gælder alt fra håndscannere, labelprintere, arbejdsborde og rullevogne til de store maskiner som automatiske lagertårne, trucks og inventar som pallereoler.

Minimerer forbrug hvor vi kan

Refurb har hjemme i Hornslet i Syddjurs. Her bor vi i en 3000 kvm stor bygning med en energiklasse A+, opvarmet med strålevarme i produktionsområderne og på alle måder lever op til kravene om miljørigtigt byggeri.

Bygningen varmes op på fjernvarme som vi dog slukker i perioden fra april til oktober for at begrænse forbruget. Vi benytter desuden et luftskifteanlæg i airconditioningen, der gør at vi genbruger varme fra kontorer og produktion. Al belysning i bygningen er strømsparende LED, hvor det er muligt. Strømmen til både lys, produktion og resten af vores energiforbrug er grøn strøm og Co2 neutral baseret på vandkraft og leveret af Norlys.


Vi kompenserer hvor vi kan – kald det bare aflad

Vi har valgt, at gøre vores hjemmeside Co2-neutral, for at minimere miljøbelastningen yderligere. Det gør vi ved, at opkøbe Co2 kvoter svarende til den energi vores servere bruger på at holde os online. På trods af at serverne er genbrug og strømmen er Co2 neutral, så køber vi kvoter ind som om det var nyt og med konventionel strøm.

Vi kan ikke undgå at bruge meget strøm i vores produktion, så vi køber det fra vedvarende energi. Vi kan heller ikke undgå at bruge kemikalier til rengøring, så derfor bruger vi miljørigtige og certificerede produkter.

Det brugte IT vi køber fra virksomheder og som ikke kan genbruges, bliver skilt ad i materialetyper og genanvendt i samarbejde med vores partner Stena Recycling. Derved skal der ikke graves efter rå ressourcer igen, men kan produceres af noget, der allerede er bearbejdet. Forhåbentligt bliver det til nye computere vi kan købe om et par år.

Vi har som en del af vores miljøindsats fået installeret et bistade foran bygningen i Hornslet. Bier bidrager positivt til miljøet og er en grundsten i vores økosystem. Over 1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning, men bestanden er stærkt faldende og har været det i flere år. Bierne er opsat i samarbejde med virksomheden BISTAD, der er en socialøkonomisk virksomhed.

BISTAD giver særligt udsatte borgere mulighed for at få et arbejde ved at BISTAD tilbyder udsatte borgere et meningsfuldt arbejde med fundament i fællesskab om produktion af honning. Området omkring vores bistade arbejder vi på at gøre vild med vilje.


Men vi er ikke i mål

Vi ser flere muligheder for at omstille forretningen i en grønnere retning. Derfor arbejder vi på at opdatere vores indsats på flere områder, hvor vi kan se potentiale. Det gælder områder som transport, affaldssortering, miljømærkninger og meget mere.

Har du forslag til noget vi kan gøre for at skabe en grønnere forretning, så send os gerne dit forslag.