Miljø

Vårt eget miljøansvar

For å etterlate en verden i bedre stand må vi alle bidra. Vi er overbeviste om at den største forskjellen skjer når det gode valget både er god forretning og bra for miljøet. Vi er ikke filantroper. Bidraget vårt må være motiverende og gi mening. Som bedrift og arbeidsplass har vi et ansvar. Vårt produkt er ikke nok i seg selv – vi vil mer. Vi inspireres løpende til å ta nye steg mot en grønnere verden.

Her er noen av de innsatsene vi allerede har iverksatt

Vi kjøper papp og emballasjematerialer hos blant annet Lund & Christensen A/S som forhandler brukt emballasje. Det betyr at det må lages mindre papp, noe som helt naturlig minimerer miljøbelastningen. Vi forsøker dessuten å resirkulere så mye som mulig av den emballasjen vi mottar varer i. Resten blir presset og avlevert med henblikk på resirkulering.

Vi har valgt å gjøre nettstedet vårt CO2-nøytralt for å minimere miljøbelastningen enda mer. Det gjør vi ved å kjøpe opp CO2-kvoter svarende til energien våre servere bruker på å holde oss på nett. Les mer på https://www.co2neutralwebsite.com/.

Refurbs bygning er en energiklasse A+-bygning fra 2011 som lever opp til forventningene til miljøriktig bygg. Vi har valgt å optimalisere energiforbruket vårt ved å innføre LED-belysning i hele bygningen. Den energien vi benytter kjøpes inn som «grønn energi» og kommer fra fornybare energikilder som vinn og sol. Vår energi leveres av Eniig.

Vi sorterer så vidt mulig avfall i fraksjoner så det kan resirkuleres best mulig. Vi forsøker å motarbeide matsvinn ved å gi våre medarbeidere mulighet til å ta rester med hjem. De siste grønnsakene blir samlet inn og brukt som hønsefôr hos en av våre ansatte.

Våre rengjøringsmidler er miljøriktige, både de som brukes til produkter og de som brukes til bygningsfasiliteter. Vi håper på å kunne sertifisere dette i nærmeste fremtid.

Refurbs eget datautstyr er selvsagt resirkulert. Vi har som profesjonell bedrift store krav til datautstyret vårt. Dette behovet dekkes enkelt med vårt eget resirkulerte utstyr, fra etikettskriver til server. Møblene våre kjøper vi primært brukt, oftest hos 3Rkontor i Aarhus.