Å gjenbruke noe som allerede er produsert kan spare enorme ressurser. Faktisk går 80% av energien en PC bruker gjennom hele livet til å produsere den. I tillegg de mange ressursene vi bruker for å utvinne metallene og materialene som er en del av produksjonen av en ny PC. Resirkulering er et bedre alternativ enn nytt.

The goods of today are
the resources of tomorrow
at yesterday's prices

WALTER R. STAHEL Professor

Gjenvinning gjør den største forskjellen

Mange brukte datamaskiner, skjermer og bærbare datamaskiner ender med å ødelegge altfor ofte - og altfor raskt. Det synes vi er synd! Selv om kontorets bærbare datamaskiner er avskrevet i selskapets kontoer og derfor byttes ut, kan andre lett ha nytte av dem i flere år fremover. Og ikke minst miljøet.

Gjenvinning er den eneste handlingen vi kan ta som gjør den største forskjellen når IT allerede er produsert. Ressursene vi bruker på ny produksjon kan halveres innen 2035 gjennom bedre utnyttelse av gjenvinning og sirkulær økonomi.

Det er et klart behov for å tenke annerledes - heldigvis er det også stort mot både nasjonale og internasjonale ledere over hele verden. Allerede i 2015 satte FN 17 verdensmål for bærekraftig utvikling samme år som verdensledere på COP21 i Paris ble enige om en ny klimaavtale. I EU arbeides det med sirkulær økonomi som et fokuspunkt for en rekke initiativer. I Danmark har regjeringer hatt både Advisory Boards og Climate Council til å komme med anbefalinger til nye klimalover.

Hos Refurb ønsker vi å jobbe videre med den ambisjonen. At vi kan gjøre noe ved å tenke annerledes og handle nå. Vi jobber derfor for å gjøre resirkulering til et bedre alternativ til nytt.

Video: Vi glemmer konsekvensene av vårt overforbruk