I mer enn et tiår har Refurb vært en sirkulær økonomisk virksomhet med det overordnede formålet å skape en bærekraftig virksomhet basert på gjenvinning. Vi er overbevist om at den største forskjellen skjer når det gode valget er både god virksomhet og bra for miljøet. Vi er ikke filantroper. Som selskap og arbeidsplass har vi et ansvar. Produktet vårt er ikke nok – vi vil ha mer. Vi blir stadig inspirert til å ta nye skritt mot en grønnere verden.

Vår innsats i korte trekk

Her kan du se hvordan vi jobber for å bli en grønnere virksomhet. Nedenfor kan du lese mer detaljert om de enkelte områdene.

 • Vi resirkulerer mer enn 50000 databærende enheter årlig
 • Alt innkommende papp blir sortert og sendt til resirkulering hvis vi ikke kan bruke det igjen selv.
 • Vi bruker resirkulert papp og resirkulerer allerede produsert emballasje der vi kan
 • Møbler til kontorene som skrivebord, kontorstoler, møtebord og stoler, kantine og mer resirkuleres på 3R office / Holmris B8
 • Utstyr og maskiner for produksjon som lagertårn, vogner, lastebiler, arbeidsbord, tavler etc. er resirkulerbare
 • Vår egen IT som arbeidsdatamaskiner, skjermer, servere og infoskjermer kan resirkuleres
 • IT-en som vi ikke kan gjenbruke skiller seg, og vi gjenbruker i samarbeid med Stena Recycling
 • Bygget er en energiklasse A + bygning oppvarmet med strålevarme i produksjonsområdene og oppfyller kravene til miljøvennlig konstruksjon
 • All belysning er energisparende LED
 • All vår strøm er grønn og Co2 nøytral levert av Norlys
 • Alle rengjøringsmidler for både produksjon og konstruksjon er miljøvennlige
 • CO2-nøytralt nettsted
 • Bier og et område med "wild on intention" i samarbeid med Bistad
 • Vi bruker luftutvekslingssystemer i klimaanlegget, noe som betyr at vi gjenbruker varme fra kontorer og produksjon.
 • Vi slår av fjernvarmen i perioden april-oktober
 • Vi jobber med matavfall og sortering av restavfall, men har ikke den endelige løsningen ennå
 • Så langt som mulig, kjøp lokalt og organisk til kantineordningen vår

Resirkulering fra utsiden til innsiden

Mindre forbruk og gjenbruk av det som allerede er produsert. Dette er handlingene som har størst effekt på grønn konvertering. I stedet for å se på energiforbruket under bruk, må vi alle lære at kostnadene ved å grave verdifulle metaller opp fra bakken og bruke energi til å produsere den, og deretter transportere den over hele verden, har en langt større miljøpåvirkning enn å bruke en datamaskin, for eksempel i hverdagen.

Vi kjøper papp og emballasjemateriell fra blant andre Lund & Christensen A / S, som selger brukt emballasje. Dette betyr at mindre papp må produseres, noe som naturlig minimerer miljøpåvirkningen. Vi prøver også, så langt det er mulig, å kjøpe papp av resirkulerte materialer og resirkulere så mye som mulig av emballasjen vi mottar varer i. Pappen vi ikke kan bruke selv blir presset og overlevert til resirkulering.

Alle møbler i kontorlokaler, kantine og møterom resirkuleres og kjøpes fra 3R Kontor / Holmris B8. Dette gjelder arbeidsbord, kontorstoler, møtebord og stoler, alle kantinemøbler, tavler, bordlamper og resepsjon.

Våre egne arbeidsdatamaskiner blir selvfølgelig resirkulert kjøpt av oss selv. Men dette gjelder også annen IT som servere, skjermer, infoskjermer, mobiltelefoner, bordtelefoner, hodetelefoner, skrivere og hele vårt interne nettverk.

Utstyr og maskiner for produksjon er også resirkulerbare. Dette gjelder alt fra håndholdte skannere, etikettskrivere, arbeidsbord og traller til store maskiner som automatiske lagertårn, lastebiler og møbler som pallestativ.

Snarveier

Minimerer forbruket der vi kan

Refurb er basert i Hornslet i Syddjurs. Her bor vi i et 3000 kvm stort bygg med en energiklasse A +, oppvarmet med strålevarme i produksjonsområdene og lever på alle måter opp til kravene til miljøvennlig konstruksjon.

Bygningen varmes opp på fjernvarme, som vi slår av i perioden april til oktober for å begrense forbruket. Vi bruker også et luftutvekslingssystem i klimaanlegget, noe som betyr at vi gjenbruker varme fra kontorer og produksjon. All belysning i bygningen er strømsparende LED der det er mulig. Strømmen til både lys, produksjon og resten av energiforbruket vårt er grønn strøm og Co2 nøytral basert på vannkraft og levert av Norlys.


Vi kompenserer der vi kan - bare kaller det overbærenhet

Vi har valgt å gjøre nettstedet vårt CO2-nøytralt for å ytterligere minimere miljøpåvirkningen. Vi gjør dette ved å kjøpe CO2-kvoter som tilsvarer energien våre servere bruker for å holde oss online. Til tross for at serverne resirkuleres og strømmen er Co2-nøytral, kjøper vi kvoter som om de var nye og med konvensjonell kraft.

Vi kan ikke unngå å bruke mye strøm i produksjonen vår, så vi kjøper den fra fornybar energi. Vi kan heller ikke unngå å bruke kjemikalier til rengjøring, så vi bruker miljøvennlige og sertifiserte produkter.

Brukt IT vi kjøper fra selskaper og som ikke kan resirkuleres, deles inn i materialtyper og resirkuleres i samarbeid med vår partner Stena Recycling. Dermed er det ikke behov for å grave etter rå ressurser igjen, men kan produseres fra noe som allerede er behandlet. Forhåpentligvis blir det nye datamaskiner vi kan kjøpe om noen år.

Som en del av vårt miljøarbeid har vi installert en bikube foran bygningen i Hornslet. Bier bidrar positivt til miljøet og er en hjørnestein i vårt økosystem. Over 1/3 av matproduksjonen vår er avhengig av bipollinering, men befolkningen synker kraftig og har vært det i flere år. Biene settes opp i samarbeid med selskapet BISTAD, som er et samfunnsøkonomisk selskap.

BISTAD gir spesielt sårbare borgere muligheten til å få jobb ved at BISTAD tilbyr sårbare borgere meningsfylt arbeid med et felles grunnlag for produksjon av honning. Området rundt bikuben vår jobber vi med å gjøre vilt med vilje.


Men vi er ikke i mål

Vi ser flere muligheter for å endre virksomheten i en grønnere retning. Derfor jobber vi med å oppdatere innsatsen på flere områder der vi kan se potensial. Dette gjelder områder som transport, avfallssortering, miljømerking og mye mer.

Hvis du har forslag til noe vi kan gjøre for å skape en grønnere virksomhet, kan du sende oss ditt forslag.

;