Refurb kjøper brukt IT-utstyr fra selskaper og offentlige organisasjoner for oppussing og gjenvinning. På denne måten har Refurb i mer enn et tiår vært en sirkulær økonomisk virksomhet med det overordnede formålet å skape en bærekraftig virksomhet basert på gjenvinning.

Vi er Refurb

Gjenvinning er en av de mest verdifulle håndtakene vi må trekke i hvis vi vil sikre at det også er råvarer igjen til de neste generasjonene. Derfor er det behov for å tenke på gjenvinning som et bedre alternativ til nytt - og ikke til søpla.

Vi ønsker å levere en kvalitet slik at du ikke trenger å gå på kompromiss ved å kjøpe brukt, til en pris langt under lignende nye produkter og samtidig gjøre en forskjell for miljøet ved å resirkulere så mye som mulig av det som allerede er produsert.

Vi er overbevist om at det er fornuftig å resirkulere - både for økonomien og for miljøet. Og for oss kan det ikke skilles. Hvis vi ikke lykkes med å gjøre forretninger, gjør vi ingen forskjell for miljøet - men omvendt må vi gjøre en forskjell for miljøet, for å lykkes som den virksomheten vi ønsker å være.

Hos Refurb vil vi være det foretrukne valget i en ny verdikjedestruktur, der resirkulering blir alternativet når vi kjøper nytt og hvor vi gir miljømessig og sosial verdi til de som har større mengder IT som skal fases ut.

Vi vil være ekvivalent med den lineære ideen om å produsere, bruke og kaste. Hos Refurb tenker vi annerledes og er inspirert av ideen om sirkulær økonomi, der det handler om å redusere forbruket, gjenbruk og til slutt resirkulering så mye som mulig. Vi ønsker å være alternativet både i forhold til miljøet og måten vi alle tenker på IT-virksomhet.

JAKOB KOKFELT Konsernsjef i Refurb

Hvorfor vi er her?

Hos Refurb jobber vi for å bli Nordens ledende virksomhet innen anskaffelse, oppussing og salg av resirkulert IT-utstyr ved å tilby markedet et bedre alternativ til å kjøpe nytt og se potensiale, der andre ser utfordringer for å skape forretningsmessige, miljømessige og sosiale verdi for selskapet og samfunnet.

Vi gjør dette gjennom tre overordnede formål delt inn i people, planet og profit.

Forretningsformål
Å være et dansk selskap som bygger solid forretningsverdi ved å skape merverdi av brukt IT basert på direkte resirkulering fra bruker til bruker gjennom anskaffelse, oppussing og salg av resirkulert IT.

Miljømessig formål
Å være en frontløper for sirkulær økonomi i IT-bransjen for å minimere miljøavtrykket i verden ved å skape en bærekraftig virksomhet basert på gjenvinning av IT.

Sosialt formål
Å skape en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass for de mange som er preget av samarbeid og lojalitet og hvor alle har muligheten til å utfolde seg og skape verdier, for både selskapet, individet, kolleger og samfunnet.

Video: Tanken bak Refurb

Hvordan gjør vi det?

Refurb benytter IT-maskinvare fra et økonomisk og miljømessig synspunkt. Fokuset er på gjenbruk så mye som mulig og deretter resirkulere resten. Det gir den mest optimale strømmen av materialer og ressurser.