Att återanvända något som redan har producerats kan spara enorma resurser. Faktum är att 80% av den energi som en dator använder under hela dess liv går åt till själva produktionen. Därtill används många resurser på att utvinna metaller och material som ingår i produktionen av en ny dator. Återvinning är ett bättre alternativ än nytt.

The goods of today are
the resources of tomorrow
at yesterday's prices

WALTER R. STAHEL Professor

Återvinning gör den största skillnaden

Många begagnade datorer, bildskärmar och bärbara datorer slutar alltför ofta – och alltför snabbt - som skrot. Det tycker vi är synd! Även om kontorets bärbara datorer har avskrivits i företagets konton och därför bytts ut, kan andra användare med fördel dra nytta av enheterna i flera år framöver. Och inte minst miljön.

Återvinning är den enda åtgärd vi kan använda och är det som utgör den största skillnaden med IT som redan har tillverkas. De resurser vi spenderar på nyproduktion kan halveras till 2035 genom bättre utnyttjande av återvinning och cirkulär ekonomi.

Det finns ett tydligt behov av att tänka annorlunda – lyckligtvis finns det också stort engagemang bland både nationella och internationella ledare runt om i världen. Redan 2015 satte FN upp 17 världsmål för hållbar utveckling samma år som världsledare vid COP21 i Paris enades om ett nytt klimatavtal. I EU arbetar man med cirkulär ekonomi som en kontaktpunkt för ett antal initiativ. I Danmark har regeringen fått både Advisory Boards och klimatrådet att komma med rekommendationer för nya miljölagar.

På Refurb vill vi arbeta utifrån ambitionen att vi kan göra något genom att tänka annorlunda och agera nu. Vi arbetar därför för att göra återvinning till ett bättre alternativ än att köpa nytt.

Video: Vi glömmer konsekvenserna av vår överkonsumtion

Läs också

Vårt eget miljöansvar

Som företag och arbetsplats bär vi ett ansvar. Vår produkt räcker inte – vi vill ha mer. Vi inspireras ständigt att ta nya steg mot en grönare värld.

Läs mer

Cirkulär ekonomi

Redan från början formade tankar om att återanvända resurser till förmån för miljön och ekonomin oss på Refurb. Vi har faktiskt fokuserat på cirkulär ekonomi innan konceptet blev allmänt känt.

Läs mer

Refurb och FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål skapar en ram för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi arbetar därför målmedvetet med de globala målen. I synnerhet SDG 8, SDG 12 och SDG 17.

Läs mer