Redan från början formade tankar om att återanvända resurser till förmån för miljön och ekonomin oss på Refurb. Vi har faktiskt fokuserat på cirkulär ekonomi innan konceptet blev allmänt känt. Inom cirkulär ekonomi är ett mål att återvinna och bevara kvaliteten på befintliga produkter i ett oändligt kretslopp, och det är just det Refurb strävar efter varje dag.

Hur arbetar vi med cirkulär ekonomi?

Hur arbetar vi med cirkulär ekonomi. Hur kan konsumtionen av elektronik ändras så att resursavfallet minskas, produkterna används under längre tid och miljön belastas så lite som möjligt - utan att kompromissa med kvaliteten, utesluta förmågan att förnya och bibehålla tillgången till produkter? Svaret är återvinning!

Återvinning är en viktig del av den cirkulära ekonomin. För när vi återvinner behöver vi inte producera nytt. Så vi behöver inte utvinna dyra material och metaller, spendera energi på att producera eller transportera enheter över långa sträckor. Vi använder det som redan har producerats.

Det vi inte kan återanvända på Refurb separerar vi för att sedan använda de bitar som kan återanvändas. Resten distribuerar vi efter materialtyp och skickar till återvinning, där resurserna omvandlas till nytt material, vilket kan användas för nyproduktion. Kanske till och med en dator som vi kan köpa begagnad vid ett senare tillfälle?

Vi ska emellertid inte tänka på återvinning som ett alternativ till soptunnan, utan som ett bättre alternativ till att producera och köpa nytt.

Återvinning ska jämföras med produktion om vi verkligen ska ta jordens brist på resurser på allvar. Om en begagnad produkt först når längst ner i kedjan, där den behandlas som skrot, och återvinningen träder i kraft, då kan vi utvinna materialet och låta det bli en del i nyproduktion, men det krävs fortfarande enorma mängder resurser.

Återvinning gör skillnad när en användare inte längre ska använda en funktionell produkt, utan kan föra den vidare till en annan användare.

Genvägar:


Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi handlar i slutändan faktiskt mer om resurser än om miljön, därför också om ekonomi. Med det sagt är det alltså inte ett projekt som behöver stödjas, utan en marknadsmodell som måste utnyttjas. Att hela grundidén om ekonomin samtidigt skapar massiva miljöförbättringar gör beslutet ännu enklare.
För cirkulär ekonomi handlar om att utnyttja resurserna bättre genom att utforma, producera, sälja och konsumera, så att material kan säljas som en tjänst, delas, återanvändas eller återvinnas och slutligen ingå i nya produkter.

Video: Tankarna bakom cirkulär ekonomi

Det klassiska linjära tankesättet innebär en enorm förlust av resurser. Vi utvinner värdefulla material, tillverkar fina varor, konsumerar dem och slänger dem sedan. Genom att tänka cirkulärt begränsar vi denna resursförlust. Vi ska fortsätta att ha tillgång till värdefulla resurser i framtiden. Vi ska främja produktionsbesparingar så långt det går. Vi ska marknadsföra hållbara kvalitetsprodukter. Vi ska säkerställa fortsatt konsumtion, men med färre negativa konsekvenser för miljön. Detta gör att vi till och med kan få helt nya möjligheter och bättre tillgång till varor.

Så cirkulär ekonomi är inte bara ytterligare ett ord för återvinning. Det är ett alternativt sätt att tänka på värde – kanske till och med ett bättre alternativ än det vi känner till sedan tidigare?

Visste du detta om cirkulär ekonomi och återvinning?
  • Förväntas kunna skapa mer än 13 000 jobb i Danmark
  • Öka den danska exporten med upp till 6%
  • Öka dansk BNP med 45 miljarder DKK.
  • Kan halvera den danska resursförbrukningen
Fakta om cirkulær økonomi og genbrug

;