I mer än ett decennium har Refurb varit ett cirkulärt ekonomiskt företag med det övergripande syftet att skapa en hållbar verksamhet baserad på återvinning. Vi är övertygade om att den största skillnaden sker när det bra valet är bra både för affärerna och för miljön. Vi är inte filantroper, men som företag och arbetsplats bär vi ett ansvar. Vår produkt räcker inte – vi vill ge mer. Vi inspireras ständigt till att ta nya steg mot en grönare värld.

Våra insatser i korthet

Här kan du se hur vi arbetar för att bli ett grönare företag. Nedan kan du läsa mer i detalj om de enskilda områdena.

 • Vi återvinner mer än 50 000 databärande enheter årligen
 • Alla kartonger som inkommer sorteras och skickas för återvinning om vi inte själva kan använda dem igen
 • Vi använder återvunnen kartong och återanvänder redan tillverkade förpackningar när vi kan
 • Möblerna på kontoren, såsom skrivbord, kontorsstolar, mötesbord och stolar, matsal och liknande är tidigare använda möbler och köpta via 3R office / Holmris B8
 • Utrustning och maskiner för produktion, såsom lagertorn, vagnar, lastbilar, arbetsbord, tavlor etc. återvinns
 • Vår egna IT-utrustning, såsom arbetsdatorer, bildskärmar, servrar och informationsskärmar är återvinningsbara
 • IT-utrustning som vi inte kan återanvända separerar och återanvänder vi i samarbete med Stena Recycling
 • Vår byggnad är energiklassad med A + och värms upp med strålningsvärme i produktionsområdena och uppfyller kraven för miljövänlig konstruktion
 • All belysning är energibesparande LED
 • All vår el är grön och Co2-neutral, levererad av Norlys
 • Alla rengöringsmedel för både produktion och konstruktion är miljövänliga
 • CO2-neutral webbplats
 • Bin och ett område med ""vild med vilja"" i samarbete med Bistad
 • Vi använder luftväxlingssystem i luftkonditioneringen, vilket innebär att vi återanvänder värme från kontor och produktion
 • Vi stänger av fjärrvärmen under perioden april-oktober
 • Vi arbetar med matavfall och sortering av restavfall, men har inte den slutliga lösningen ännu
 • Så långt det är möjligt görs lokala och ekologiska inköp till vår lunchrestaurang

Återvinning från utsidan till insidan

Återanvändning av det som redan har producerats och mindre konsumtion. Det här är de åtgärder som har störst effekt på grön konvertering. Istället för att titta på energiförbrukningen under användning av en produkt behöver vi alla lära oss att kostnaden för att gräva fram värdefulla metaller ur marken och använda energi för att producera, och därefter transportera produkter över hela världen, har en mycket större miljöpåverkan än att använda en dator, till exempel till vardags.

Vi köper vårt kartong- och förpackningsmaterial från bland annat Lund & Christensen A/S som säljer begagnade förpackningar. Det innebär att färre kartonger behöver produceras, vilket naturligtvis minimerar miljöpåverkan. Vi försöker dessutom, så långt det är möjligt, att köpa kartonger som är producerade av återvunnet material, och återvinna så mycket som möjligt av den förpackning vi får in. Kartonger vi inte själva kan använda pressas och lämnas för återvinning.

Alla möbler i kontorslokaler, matsalar och mötesrum återvinns och köps från 3R Kontor/Holmris B8. Detta gäller arbetsbord, kontorsstolar, mötesbord och stolar, alla möbler i lunchrestaurangen, whiteboards, bordslampor och reception.

Våra egna arbetsdatorer är naturligtvis begagnade och köpta från oss själva. Men detta gäller även annan IT som servrar, bildskärmar, infoskärmar, mobiltelefoner, bordstelefoner, headset, skrivare och hela vårt interna nätverk.

All utrustning, och alla maskiner inom produktionen, är också återvinningsbara. Detta gäller allt från handhållna skannrar, etikettskrivare, arbetsbord och vagnar till stora maskiner som automatiska förvaringstorn, lastbilar och möbler såsom pallställ.

Minimerar konsumtionen där vi kan

Refurb är placerat i Hornslet i Syddjurs, Danmark. Här håller vi till i en 3000 kvm stor byggnad med energiklass A +. Byggnaden är uppvärmd med strålningsvärme i produktionsområdena och lever på alla sätt upp till kraven på miljövänlig konstruktion.

Byggnaden värms upp av fjärrvärme, och den stänger vi av under perioden april till oktober för att begränsa förbrukningen. Vi använder också ett luftväxlingssystem i luftkonditioneringen, vilket innebär att vi återanvänder värme från kontor och produktion. All belysning i byggnaden är energibesparande LED, där sådan belysning är möjligt. Elen för både belysning, produktion och resten av vår energiförbrukning är grön el och Co2-neutral – baserad på vattenkraft och levereras av Norlys.


Vi kompenserar där vi kan – bara kalla det avlat

Vi har valt att göra vår webbplats Co2-neutral för att ytterligare minimera miljöpåverkan. Vi gör detta genom att köpa Co2-kvoter motsvarande den energi våra servrar använder för att hålla oss online. Trots att servrarna återvinns och energin är Co2-neutral, köper vi utsläppsrätter som om de vore nya och med konventionell energi.

Vi kan inte undvika att använda mycket el i vår produktion, så vi köper den från förnybar energi. Vi kan inte heller undvika att använda kemikalier för rengöring, så vi använder miljövänliga och certifierade produkter.

Den använda IT som vi köper från företag och som inte kan återvinnas delas in i materialtyper och återvinns i samarbete med vår partner Stena Recycling. Därmed finns det inget behov av att gräva efter råmaterial, utan det kan istället produceras från produkter som redan har bearbetats. Förhoppningsvis kan det bli till nya datorer som vi kan köpa in om några år.

Som en del av vårt miljöarbete har vi installerat en bikupa framför byggnaden i Hornslet. Bin bidrar positivt till miljön och är en viktig del i vårt ekosystem. Över 1/3 av vår livsmedelsproduktion är beroende av bi-pollinering, men beståndet av bin minskar kraftigt, något som har skett i flera år. Bikupan har satts upp i samarbete med företaget BISTAD, som är ett socioekonomiskt företag.

BISTAD ger särskilt utsatta medborgare möjlighet att få ett jobb, genom att BISTAD erbjuder utsatta medborgare ett meningsfullt arbete med en gemensam grund för produktion av honung. Området runt vår bikupa arbetar vi medvetet på att låta växa vilt.


Men vi är inte vid mållinjen

Vi ser fler möjligheter att förändra verksamheten i en grönare riktning. Därför arbetar vi för att uppdatera vårt engagemang inom flera områden där vi kan se potential. Detta gäller områden såsom transport, avfallssortering, miljömärkning och mycket mer.

Om du har förslag på något vi kan göra för att skapa ett grönare företag, skicka oss då gärna ditt förslag.

;