Refurb köper begagnad IT-utrustning från företag och offentliga organisationer för restaurering och återvinning. På detta sätt har Refurb i mer än ett decennium varit ett cirkulärt ekonomiskt företag med det övergripande syftet att skapa en hållbar verksamhet baserad på återvinning.

Vi är Refurb

Återvinning är en av de mest värdefulla insatser vi kan ta del av om vi vill se till att det finns råmaterial kvar även till nästa generation. Därför behöver vi alla börja tänka på återvinning som ett bättre alternativ till att köpa nytt - i stället för slit och släng.

Vi vill leverera kvalitet, vilket gör att du inte behöver kompromissa med något när du köper begagnade produkter för ett pris långt under det liknande nya produkter säljs för, och samtidigt kan du göra skillnad för miljön genom att så mycket som möjligt återvinns av det som redan har producerats.

Vi är övertygade om att återvinning är rätt väg att gå - både rent ekonomiskt och miljömässigt. Och för oss hör dessa två begrepp ihop. För om vi ​​inte lyckas göra affärer så gör vi ingen skillnad för miljön – och omvänt måste vi göra skillnad för miljön, för att lyckas som det företag vi vill vara.

Vi på Refurb vill vara ett prioriterat val när det handlar om att skapa en ny värdekedjestruktur, där återanvändning blir alternativet när man köper nytt och där vi kan tillföra miljömässigt och socialt värde till de verksamheter som har större mängder IT att fasa ut.

"Vi vill vara motsatsen till den linjära tankegången om att producera, använda och kasta bort. På Refurb tänker vi annorlunda och inspireras av idén om den cirkulära ekonomin, där det handlar om att minska konsumtionen, främja återanvändning och i slutändan återvinna så mycket som möjligt. Vi vill vara alternativet både i förhållande till miljön och hur vi alla tänker när det kommer till IT-affärer.

JAKOB KOKFELT Chef
Jakob Kokfelt

Varför vi är här?

På Refurb arbetar vi för att bli Nordens ledande verksamhet inom uppköp, restaurering och försäljning av begagnad IT-utrustning. Genom att erbjuda marknaden ett bättre alternativ till att köpa nytt och se potentialen där andra ser utmaningar, kan vi bidra till att kunna skapa affärer och ge miljömässigt och socialt värde för företaget och samhället.

Vi gör detta genom tre övergripande syften, vilka är uppdelade på people, planet & profit.

Affärsändamål
Att vara ett danskt företag som bygger solida affärsvärden genom att skapa mervärde av begagnad IT baserat på direktåtervinning från användare till användare genom förvärv, renovering och försäljning av återvunnen IT.

Miljöändamål
Att vara en föregångare för cirkulär ekonomi inom IT-branschen och därigenom minimera miljöpåverkan i världen genom att skapa ett hållbart företag baserat på återvinning av IT.

Socialt syfte
Att skapa en inkluderande och mångsidig arbetsplats för de många som kännetecknas av samarbete och lojalitet och där alla har möjlighet att utvecklas och skapa värde, för både företaget, individen, kollegor och samhället.

Video: Tanken bakom Refurb

Hur gör vi det?

Refurb drar fördel av IT-hårdvara ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Fokus ligger på att återanvända så mycket som möjligt och sedan återvinna resten. Det ger det mest optimala flödet av material och resurser.

Läs också

Historien om Refurb

Mycket har hänt sedan dess linda, och idag har vi etablerat oss som ett hållbart företag - både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Cirkulär ekonomi

Redan från början formade tankar om att återanvända resurser till förmån för miljön och ekonomin oss på Refurb. Vi har faktiskt fokuserat på cirkulär ekonomi innan konceptet blev allmänt känt.

Läs mer

Auktoriserad av Microsoft

Hos Refurb får du alltid Windows 10 när du köper en bärbar eller stationär dator. Vi är licensierade Microsoft Refurbisher och installerar därför alltid den senaste programvaran.

Läs mer