Rädslan för att förlora kontrollen över känslig data, som lagras på företagets enheter, kan avskräcka många från att bortskaffa använd IT-utrustning för återvinning. Det är en förståelig – men onödig – oro. Om du väljer att ge din IT-utrustning längre livstid med Refurb som mellanhand, kan vi garantera att dina data hanteras på det säkraste sättet som finns.

Vi upplever att en stor del av säkerheten kring datahantering säkras genom att ha en översikt över processen. Därför ser vi till att du är fullständigt informerad under hela processen från första kontakt till slutlig avveckling. Och naturligtvis dokumenterar vi vad vi gör. Hos oss är du i säkra händer.

MARTIN B. MIKKELSEN Inköpsansvarig
MARTIN B. MIKKELSEN

Datasäkerhet är viktigt

Datasäkerhet är ett viktigt område för alla yrkesverksamma. Det vet vi. Därför är datasäkerhet alltid i centrum när du handlar hos oss – och Refurb ställer höga krav på våra anställda och interna processer, när de hanterar databärande enheter. Det är din försäkran på att dina enheter alltid hanteras ett så optimalt och säkert sätt som möjligt!

Vi har erfarenhet från mer än 1000 dataraderingsavtal med stora företag, kommuner och andra offentliga organisationer. Kompetensen och rätt dokumentation för radering av data, är din försäkran om att dina enheter och din data alltid behandlas på det mest optimala och korrekta sättet.

Den specifika hanteringen av data från ditt företag avtalas individuellt. På det viset får du insyn i hur vi destruerar eller tar bort känsligt innehåll. På samma sätt kommer vi överens om hur vi utför rapportering om dataraderingen. Involvera oss redan på planeringsstadiet av utbytet av IT-utrustningen. På så sätt kan vi ge dig råd om de bästa lösningarna.

Vi certifierar alla raderingar på serienummernivå och använder endast beprövade algoritmer, erkänd raderingsprogramvara och vårt eget system för borttagningsrapportering.

Refurb hanterar alla raderingsuppgifter i enlighet med de senaste standarderna som fastställs i den danska Digitaliseringsstyrelsens bestämmelser om "Salg og kassation af udstyr" (sv. Försäljning och bortskaffande av utrustning). All datahantering sker i säkra miljöer och i en egen sluten produktionsinstallation. Vi är ISO 27001 (datasäkerhet) certifierade och GDPR-compliant.

Lämna säkert över din dataradering till oss – vi vet att datasäkerhet är viktigt.

KONTAKTA OSS
UPPHÄMTNING

Transport och förvaring med hög säkerhet

REGISTRERING

Följ din IT-utrustning hela vägen för säker dataradering

GRADERING

Vi bedömer skick och kvalitet på den utrustning som utfasas

DATARADERING

IT-utrustningen raderas på data och rensas från identitetsmärken

AVSLUTNING

Kommentarer och slutrapport skickas

Compliance i Refurb

Vi vill vara den leverantör du väljer av säkerhetsmässiga orsaker. Det är därför vi strävar efter att leva upp till standarderna och kraven för säkerhet och kvalitet. På Refurb får du full insyn och dokumentation på allt vi gör.

Ladda ner vår compliance- och datahanteringsbeskrivning

Compliance i Refurb

Bli klokare på våra fokusområden

Ekonomi

Din utfasade IT-utrustning har värde. Vi tar detta på allvar. Du kommer därför alltid att uppleva professionell expertis och korrekt hantering när du handlar med Refurb – inte minst när det kommer till prissättning

Läs mer

Logistik

Vi ansvarar för hela processen när det gäller att avveckla IT. Oavsett om den använda utrustningen fortfarande är i drift, eller om den redan är packad och redo att hämtas upp, har vi erfarenheten för att klara jobbet.

Läs mer

Miljö

Allt för mycket användbar IT-utrustning slutar sina dagar som elektroniskt skrot på soptippen eller ställs undan i en kartong på lagret. Du kan välja att göra på ett annat sätt.

Läs mer

;