Återvinning är den åtgärd som i särklass gör störst skillnad för klimatet. Genom att återanvända kan vi undvika att behöva producera nytt. Den delen står för mer än 80 % av den koldioxid som en PC släpper ut under hela dess livstid. Därtill kommer den enorma mängden resurser som krävs för att gräva och utvinna värdefulla material för produktion av ny elektronik. Så sälj din begagnade IT-utrustning för återanvändning.

Återvinning är en del av lösningen

Genom att återanvända en dator kan tillverkarna producera en dator mindre. Därigenom minskar vi resursförbrukningen. Det som vi på Refurb inte lyckas återvinna blir korrekt uppdelat i materialtyper och återanvänds. Det innebär att så mycket som möjligt demonteras eller smälts ner till material som kan användas för ny produktion av våra partners. Förhoppningsvis till utrustning som vi kan köpa om några år.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är motsvaret på den linjära idén att producera, använda och kasta bort. På Refurb tänker vi annorlunda och inspireras av den cirkulära idén, där det handlar om att minska konsumtion, främja återanvändning och i slutändan återvinna så mycket som möjligt. Både i förhållande till miljön och hur vi tänker på affärer.

Video: På Refurb tror vi att alla vinner på återvinning

Låt oss göra skillnad tillsammans

Allt för mycket användbar IT-utrustning slutar sina dagar som elektroniskt skrot på soptippen eller ställs undan i en kartong på lagret. Du kan göra ett annat val. Genom att sälja företagets begagnade utrustning till Refurb – och därigenom säkerställa att den får ytterligare ett liv eller två. På det viset hjälper du helt enkelt till att minimera miljöpåverkan och spara på jordens knappa resurser.

Framtiden ställer krav
Cirkulär ekonomi är det hållbara svaret på det konsumtionsmönster vi känner till. På Refurb är vår verksamhet djupt rotad i uppfattningen att vi måste ta steget för att göra skillnad i vår konsumtion, utan att kompromissa med kvalitet, pris eller möjligheter. Vi måste ändra sakernas skick. Vi producerar för mycket avfall och det kan begränsas genom återvinning.

  • Elektroniskt avfall utgör 2% av vårt totala avfall – men står för 70% av vårt giftiga avfall
  • Det krävs 21 kg kemikalier och 1,5 ton vatten för att producera 1 dator och 1 bildskärm
  • Globalt producerar vi 50 miljoner ton elektroniskt avfall årligen
  • Bara i Danmark finns det mer än 1,5 miljoner datorer och 8 miljoner mobiltelefoner som inte har använts på ett år
  • FN uppskattar att datorer – om vi inte ändrar vår konsumtion – år 2040 kommer att stå för 14 % av Co2-utsläppen
  • 80% av all energi som en dator använder under sin livstid går till tillverkningen

Vi rekommenderar de bästa lösningarna för dig – men även för miljön

En omfattande miljömedvetenhet är en del av Refurbs DNA. Hela vår affärsidé baseras på återvinning och cirkulär ekonomi, vilket också innebär att Refurb är ISO 14001-certifierat.

Refurb uppfyller naturligtvis alla krav som ställs av EU i enlighet med WEEE-direktivet och den danska utformningen genom producentansvaret. Vi arbetar också direkt med FN:s globala mål för hållbar utveckling, där särskilt det 12:e globala målet "Ansvarsfull konsumtion och produktion" stöds genom återvinning av IT.

Refurb har vunnit flera miljöutmärkelser och har genom åren varit en föregångare inom cirkulär ekonomi i Danmark, bland annat genom att bidra till den gröna övergången. Detta genom engagerat deltagande i förberedelserna av regler på avfallsområdet, marknadsdialog med allmänheten om hållbar tillhandahållande och spridning av kunskap om cirkulär ekonomi inom IT-branschen.

Bli klokare på våra fokusområden

Datasäkerhet

Rädslan för att förlora kontrollen över känslig data, som lagras på företagets enheter, kan avskräcka många från att bortskaffa använd IT-utrustning för återvinning.

Läs mer

Logistik

Vi ansvarar för hela processen när det gäller att avveckla IT. Oavsett om den använda utrustningen fortfarande är i drift, eller om den redan är packad och redo att hämtas upp, har vi erfarenheten för att klara jobbet.

Läs mer

Ekonomi

Din utfasade IT-utrustning har värde. Vi tar detta på allvar. Du kommer därför alltid att uppleva professionell expertis och korrekt hantering när du handlar med Refurb – inte minst när det kommer till prissättning

Läs mer

;