Var och en av våra kunder och partners har individuella behov. Vi respekterar det och är stolta över att leverera kvalitet i kombination med flexibla och individuella lösningar. Som totalleverantör av hårdvarulösningar erbjuder Refurb en rad tjänster som säkerställer att du når dina mål oavsett behov.

Service är något unikt

På Refurb förstår vi att det är den övergripande lösningen som ger värde för dig. För oss handlar det inte bara om att sälja hårdvara, utan om att göra skillnad.

Vi gör IT-återvinning till ett bättre alternativ än att köpa nytt, genom att erbjuda produkter av hög kvalitet med tillhörande tjänster, som gör lösningen rätt för dig. Fördelen för oss alla är att vi inte behöver producera nytt när vi återvinner.

Så oavsett om vi ska hjälpa dig att finansiera, försäkra eller bortskaffa enheterna, när du är klar med dem, kan vi skapa en lösning som passar dig. Vi litar på vår produkt så mycket att vi erbjuder upp till 36 månaders garanti.

På Refurb lämnas du aldrig åt dig själv. Redan före ditt köp är du garanterad gratis rådgivning omkring sammansättningen av din IT-utrustning. Vi tror att återvinning är ett bättre alternativ på flera nivåer.

Det kräver att du känner förtroende för oss och våra produkter, och därför strävar vi alltid efter att skapa en dialog före, under och efter ett samarbete. Du ska känna dig säker och det ska kännas bättre att ta rätt val.

Om du vill ha gratis rådgivning omkring din IT-lösning, är du välkommen att kontakta oss på mejl info@refurb.eu.


Vi erbjuder följande tjänster

  • Leasing och finansiering
  • Gratis rådgivning vid val av lösningar
  • Garanti upp till 36 månader
  • Förlängd eller totalförsäkring
  • Take back-lösningar
  • Radering av data och tillhörande certifiering
  • Data- och programvaru-deployment
  • Miljö- och CSR-profilering

Refurb finansiering, garanti og forsikring

Økonomi

Finansiering af dit IT-udstyr gennem leasing eller andre finansieringsmodeller har vi flere års erfaring med. Vi samarbejder med de bedste leasingselskaber indenfor IT-hardware og kan sammensætte aftaler efter dit behov. Vi tilbyder desuden leje- og afdragsmodeller som alternativ til leasingfinansiering af IT-hardware.
væskeskader.

Garanti og forsikring

Ansvarligt forbrug handler om at vi bruger det vi producerer, så lang tid som muligt. Vi tilbyder derfor flere forsikringsprodukter og garantiløsninger. I udgangspunktet har du altid 24 måneders garanti, når du handler med Refurb. Dette kan udvides op til 36 måneder.

Refurb Totalforsikring kan tegnes i op til 36 måneder og dækker alle de uheld der skulle ske med enheden – endda væskeskader.


Refurb datasletning, datadeployment og miljø

Refurb dataradering, datadistribution och miljö

Använt IT och dataradering
Så snart du är klar för att börja utfasa din IT-utrustning hjälper vi dig att bli av med den. Vi kallar det Take back. Antingen köper vi tillbaka utrustningen, så att andra använder med andra behov kan dra nytta av den. Om den är förbrukad tar vi isär utrustningen och bortskaffar den för återvinning, på så vis kan materialen användas igen.

Vi certifierar dataraderingen och kan skicka en rapport till dig som bevis på att all din data har raderats permanent.

Datadeployment

På Refurb installerar vi Microsoft Windows 10 i uppdaterade versioner som är licensierade för dina enheter. Vi kan göra detta eftersom vi som auktoriserade Microsoft- refurbisher kan licensiera Microsoft-produkter på begagnade enheter. Det är din säkerhet för riktig programvara, men också din möjlighet att få något extra i förbindelse med installationen. Vi genomför deployment av din programvaru-image eller programvarupaket efter överenskommelse.

Miljö- och CSR-profilering

Förutom belåtenheten att veta att du har gjort ett bra val, kan det ibland vara trevligt att sprida kunskapen till andra. Ta därför alltid med både köp och försäljning av dina enheter i företagets CSR-rapportering.

Genom att köpa begagnad IT från Refurb bidrar du direkt till att minimera CO2-utsläppen, eftersom inga nya produkter behöver produceras. Det viktigaste är dock att du bidrar till minskad förbrukning av råmaterial, material, transport och de effekter som kopplas till ökat avfall. Mer än 70% av de farliga avfallssubstanserna i vårt avfall kommer från IT och elektronik.


Ska vi hitta rätt lösning till dig?

Om du behöver gratis rådgivning omkring sammansättningen av dina IT-lösningar, är du välkommen att kontakta oss på mejl info@refurb.eu eller via kontaktformuläret nedan.